• Piec, palenisko, masa akumulacyjna w konstrukcji systemowej

  • Dostawa i montaż systemu grzewczego

  • Ekologia i dane techniczne

  • Obudowa kaflowa i jej funkcje grzewcze

  • Akumulacyjny piec szamotowy – realizacje

  • Zaprawa szamotowa

 

 • Piec, palenisko, masa akumulacyjna w konstrukcji systemowej

  • Kształtka szamotowa jako moduł złożeniowy
  • Wewnętrzny obieg spalin
  • Produkcja i użyte materiały
  • Masa buforowa, a akumulacja energii


Kształtka szamotowa jako moduł złożeniowy

 • Podstawowym elementem złożeniowym ścian i przegród pieca jest kształtka szamotowa, zaprojektowana i wykonana
  do pieca TermoKaust. Złożenie w całości posiada 14 rodzajów kształtów.
 • Wszystkie elementy złożeniowe wykonane zostały z tego samego rodzaju szamotu z uwagi na rozszerzalność cieplną.
  Klasa szamotu A30t produkcji polskiej.
 • Elementy pieca tworzą jednocześnie ściany, drogę spalin i kanały doprowadzenia powietrza.

Wewnętrzny obieg spalin

 • Konstrukcja pieca TermoKaust oparta jest na komorowo-kanałowej zasadzie obiegu spalin. Posiadają jedną drogę w górę
  i czterema kanałami w ścianach opadają w dół pod palenisko. Nad paleniskiem znajduje się komora rozdzielająca
  strumień spalin, pod paleniskiem znajduje się komora zbiorcza łącząca i odprowadzająca spaliny do komina.
 • Droga spalin jest tak wymuszona , aby na swej drodze następowało równomierne nagrzewanie się bryły piece, zarówno
  na obwodzie jak i w wysokości. Średnia znamionowa temperatura spalin – 140oC wykazuje, że masa akumulacyjna pieca
  odbiera odpowiednią ilość wytworzonej energii co przekłada się na bardzo dobre wyniki sprawności i emisji.

 Produkcja i użyte materiały do Akumulacyjny piec szamotowy

 • Produkcja i prefabrykacja pieca, jest potwierdzona i certyfikowana w jednym złożeniu.
 • Ekologiczne materiały użyte do budowy – nie budzą wątpliwości : szamot wypalany, żeliwo i zaprawa szamotowa.
 • Gabaryty poszczególnych składowych, oraz ich złożenie w bryłę pieca minimalizuje ryzyko pękania w trakcie pracy.

 Masa buforowa, a akumulacja energii

 • Zgromadzona energia cieplna w masie akumulacyjnej ( 83 kg masy na 1kg drewna, śr. temp. pow. 82o C) – 40 kWh
 • Sposoby codziennego użytkowania pieca.
 • Ogrzewana powierzchnia mieszkalna 50-90m kw. pomieszczenia o standardowej wysokości.
 • Zapotrzebowanie na opał w sezonie ok. 5 mp.
 • Ważniejszy czas nagrzewania masy, niż czas oddawania ciepła.

Skorzystaj również z oferty – Kominki Zabrze

 • Dostawa montaż i obsługa systemu grzewczego

  •  Dostawa paletowa, łatwy i krótki czas montażu
  • W komplecie – urządzenie gotowe do pracy
  • Warunki prawidłowego montażu i podłączenia
  •  Czyszczenie i standardowa obsługa

 Dostawa paletowa, łatwy i krótki czas montażu

 • Dostawa do inwestora w kartonach z zestawieniem i w podziale na warstwy montażowe.
 • Brak dodatkowego cięcia szamotu przez składającego.
 • Możliwość samodzielnego montażu, przez jedną osobę.
 • Optymalny czas montażu pieca – 2 dni robocze.
 • Piec może działać bez obudowy kaflowej, lub otynkowany.
 • Suszenie po montażu – powolne palenie, zasyp do 1kg drewna / 1h.
 • Czas realizacji zamówienia do 14 dni.

 W komplecie – urządzenie gotowe do pracy

 • Dostawa obejmuje urządzenie(Akumulacyjny piec szamotowy), po zmontowaniu, gotowe do pracy , oraz komplet dokumentów : instrukcję obsługi i
  montażu, tabliczkę znamionową, rączkę ceramiczną w kolorze kafli lub inny podstawowy kolor i suchą zaprawę szamotową.

 Warunki prawidłowego montażu i podłączenia

 • Zapewniony ciąg – śr. 12 Pa
 • Odpowiednia nośność podłoża – 2t /m kw.
 • Zachowane bezpieczne odległości.
 • Kontrola wszystkich elementów dostawy według załączonej specyfikacji.
 • Przygotowanie zaprawy szamotowej na 12h przed planowanym montażem.
 • Zabezpieczenie właściwych narzędzi do montażu.
 • Zraszanie lub namaczanie szamotu przed nałożeniem zaprawy.
 • Kontrola poziomu i przekątnych na obrysie ścian pieca.
 • Dokładne i estetyczne wykończenie spoin. Grubość spoiny 3-4 mm
 • Zachowanie drożności powstających kanałów i otworów w piecu.
 • Zakończenie I-go etapu prac na osadzeniu i skręceniu ram żeliwnych, oraz spięciu opaską metalową wokół nadproża.

Czyszczenie i standardowa obsługa pieca

 • Kontrola zanieczyszczenia w komorze zbiorczej spalin i w króćcu połączeniowym do komina. Czyszczenie kanałów i ubieranie popiołu z paleniska.

 

 • Ekologiczny proces spalania drewna

Zasady: Niska wilgotność w całej objętości spalanych kawałków. Drewno suche posiada ok. 0,5 % popiołu, kora i zanieczyszczone drewno – 10%
Ułożenie w palenisku powinno być naprzemianległe, zapewniające dostęp powietrza pierwszego. Stopniowe wypalanie i resztki powinny być skupiane w jednym  miejscu, przez odpowiednią konstrukcję dna paleniska.
Powietrze pierwotne – ogrzane
Powietrze wtórne – mocno ogrzane
Spalane drewno, samo dozuje  powietrze
Zasady: Gazy muszą być dopalone zanim dotrą do wymiennika (masy) w 850-1000oC , z katalizatorem do 400oC.
Zbyt mała komora spalania, gwałtownie wyrzuca gazy – brak czasu na dopalenie
Regulacja wydajnością grzewczą pieców, polega na odpowiednim dozowaniu paliwa.
Drewno suche Tskr.d. – 45oC
Drewno mokre Tskr.d.– 60oC
Temp. spalin na wejściu do komina 130-150oC
Zasady: Zdolność akumulowania przez masę
powinna być dopasowana do ilości paliwa
Użyty materiał na masę powinien być wypalony

 

 • Obudowa kaflowa – funkcje grzewcze

Kafle jako wystrój i dekoracja pomieszczeń

 • Walory estetyczne kafli ceramicznych , stylizacje klasyczne i nowoczesne pieców.
 • Centralny mebel w głównym pomieszczeniu prawie każdego domu.
 • Obudowa kaflowa nadająca charakter i klimat w pomieszczeniach, poza okresem grzewczym.

 Kafle jako powierzchnia grzewcza

 • Im większa powierzchnia grzewcza tym cieplej.
 • Temperatura na powierzchni obudowy kaflowej ma wpływ na nasze zdrowie i komfort użytkowania.
 • Rodzaje obudowy kaflowej – jedno, dwuskrzyniowa, w ścianie, płytkie, okrągła, z ławką, itp.

 Kafle jako przestrzeń hypocaustum

 • Odległość obudowy kaflowej do powierzchni pieca – 2cm
 • Kafle wentylacyjne w obudowie ? – Jak hypocaustum to nie nawiew !
 • Przestrzeń hypocaustyczna jako aktywna warstwa wyrównująca temperaturę.
 • Przechodzenie ciepła przez ceramikę kaflową.
 • Właściwości powłoki szkliwnej na kaflach, dodatkowe spowolnienie emisji ciepła na zewnątrz.
 • Dwa rodzaje rozchodzenia się ciepła: przez promieniowanie (nośnik – podczerwień) i konwekcję (nośnik -powietrze)
 • Emisja energii cieplnej na fali podczerwonej i oddziaływanie na ciała stałe. Wyrównanie potencjałów
 • Człowiek jako źródło ciepła – 42% utraty ciepła przez wypromieniowanie , 26 % przez konwekcję.
 • Najzdrowsze i najprzyjemniejsze ciepło zewnętrzne, które bilansuje nam własne wypromieniowane.
 • Promieniowanie cieplne działa jak światło widzialne, dociera do obiektu który jest w jego zasięgu.
 • Ogrzewanie konwekcyjne stosuje się tam gdzie promieniowanie nie dociera.
 • Promieniowanie cieplne nie ogrzewa powietrza, dlatego jest określane jako przyjemne i przytulne.
 • Woda – nośnik ciepła na większe odległości. Grzejnik, źródło promieniowania i konwekcji.

 

 • Akumulacyjny piec szamotowy – Realizacje

Akumulacyjny piec szamotowyAkumulacyjny piec szamotowyAkumulacyjny piec szamotowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaprawa szamotowa

 • Zaprawa szamotowa TermoKaust : ekologiczna , naturalna, przeznaczona na wiązania ceramiczne, odporna
  na temperaturę, dobrana rozszerzalność cieplna do szamotu pieca.
 • Zaprawa dostarczana wraz z piecem w ilości 75 (50 +25) kg, ilość przekraczająca zapotrzebowanie do
  montażu systemu TermoKaust. Pakowana w dwóch papierowych workach.
 • Skład : czysta naturalna glina, szamot palony, kaolin i upłynniacze.
  Frakcja : 0-1 mm
 • Czas nawodnienia : 12h
 • Proporcje : 240-280 ml / 1 kg zaprawy. Konsystencja luźnego ciasta.
 • Zaprawa szamotowa TermoKaust jest przeznaczona do spoinowania i łączenia
  kształtek szamotowych, jej właściwości są wzmożone przez zraszanie
  powierzchni na które jest nakładana.
 • Upłynniacze w składzie zaprawy służą do uwalniania wody chemicznie z
  wiązanej w glinie, powodują mniejszy skurcz, pomniejszają spękania
  i przyspieszają wiązanie.
 • Zaprawa TermoKaust może służyć do wtórnego użytku po ponownym
  rozdrobnieniu i nawodnieniu.

Więcej przeczytasz na naszej stronie o piecu kaflowym.

Zapraszamy również do przeczytania o Rekuperacji Śląsk.